MAGGI MAGIC MEALS

Maggi Magic MealsEnough worrying kung walang oras to cook! Pwedenang magluto ng ulam at rice, sabay, sarice cooker in just 45 minutes.

  • Ang secret aynasa MAGGI Magic Cooking bag—a technology that safely cooks the meat in its ownjuices, and in the right doneness.
  • Ang MAGGI MagicRecipe Mix ay nagbibigay ng kumpleto and perfect na flavor sa inyong disheskaya wala nang trial and error.