Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MAGGI MAGIC MEALS

Maggi Magic MealsEnough worrying kung walang oras to cook! Pwedenang magluto ng ulam at rice, sabay, sarice cooker in just 45 minutes.

  • Ang secret aynasa MAGGI Magic Cooking bag—a technology that safely cooks the meat in its ownjuices, and in the right doneness.
  • Ang MAGGI MagicRecipe Mix ay nagbibigay ng kumpleto and perfect na flavor sa inyong disheskaya wala nang trial and error.